Investor Relations

This section is only available in Swedish. If you have any questions or inquiries please contact ir@boldarc.com.

Bolaget BoldArc AB är ett publikt aktiebolag.

Vänligen kontakta Verkställande Direktör för IR-relaterade frågor:
Peter Källenfors
ir@boldarc.com

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till info@boldarc.com