BoldArc’s visualiseringar

RUMSUPPFATTNING

De flesta människor har stora problem med att visualisera en bostad eller byggnad utifrån en ritning eller en bild. Detta är en process som BoldArc underlättar genom att leverera upplevelser i 3D som bygger på realtidsteknik. Genom BoldArcs realtidsupplevelser förstärks rumsuppfattningen och förståelse för planlösning, placering av möbler och andra inredningsobjekt. För att ytterligare förstärka rumsuppfattningen erbjuder BoldArc realtidsupplevelser i VR och MR.


INTERAKTIVITET

Förutom att fritt kunna navigera runt i BoldArcs realtidsupplevelser är det möjligt att i realtid förändra egenskaper i den virtuella miljön. Där kan skåpluckor, väggfärg och vitvaror bytas ut, och väggar och möbler kan flyttas med en enkel åtgärd. Det är även möjligt att i realtid byta planlösning. Genom denna lösning blir det betydligt enklare att skapa en uppfattning av olika upplägg för inredning och planlösning. När som helst kan den vy, som för stunden upplevs, sparas som en bild och skrivas ut.

ANIMATIONER

BoldArc simulerar olika flöden i den virtuella miljön. Genom flöden i naturen kan du skapa dig en bättre upplevelse och känsla av det område du upplever och brister i byggnadens konstruktion kan identifieras genom att betrakta flödet av människor. Exempelvis kan solljuset, vattnets rörelse, årstidsskiftningar, kundflöde i en galleria och flödet av människor i en kontorsbyggnad simuleras. Även ljud implementeras, vilket gör upplevelsen ännu mer verklighetstrogna och levande. Som om detta inte var tillräckligt kan BoldArc skapa en ännu starkare upplevelse, Med hjälp av sensorteknik kan användaren interagera med miljön genom att använda kroppen. 

KVALITET

Personerna bakom BoldArc har många års erfarenhet och kunskap inom realtidsteknik och uppdateringar av olika programvaror på marknaden undersöks kontinuerligt. Syftet med forskningen är att identifiera den bästa programvaran gällande funktionalitet och visuell kvalitet, en process som garanterar kvaliteten i BoldArcs realtidsupplevelser. Detta är en mycket viktig process, men det är inte värt någonting om kunden inte är nöjd med slutresultatet. BoldArc är därför angelägna att hela tiden föra ett tätt samarbeta med kunden med löpande avstämningsmöten. För oss på BoldArc är det detta som är riktig kvalitet!

Handshake

Intresserad av BoldArcs tjänster?

Vad kan BoldArc visualisera?

Vad finns det att tjäna?

Nyheter