Skapa bra upplevelser...

…är svårt! men vi gör det inte för att det är enkelt utan för att vi är övertygade om att rätt upplevelse på rätt plats är värd tusen möten!

Människor

Med människan i fokus så utvecklar vi tillsammans interaktiva digitala upplevelser som löser verkliga problem

Organisation

Vi tar tillsammans med er fram key performance indicators för att mäta effekten av de lösningar som vi utvecklat!

Teknologi

Vi har utvecklat interaktiva digitala upplevelser för de flesta plattformar med en hög kvalité. Vi optimerar och testar alltid kvalitén i våra interaktiva digitala upplevelser!

“I samband med utvecklingen av våran nya plattform för gruvindustrin så har vi tillsammans med BolArc tagit fram en applikation som kan användas både internt för workshops och för externa säljmöten. Samarbetet har fungerat utmärkt och vi är väldigt nöjda med resultatet.”
Jan Nyqvist
ABB Mining
Interaktiva digitala upplevelser

En upplevelse är värd tusen möten!

För BoldArc är människan det viktigaste eftersom vi vet att innovation och insikter händer när människor gör saker tillsammans. Det gäller både i utvecklingen och användandet av nya produkter / tjänster. Genom att konsekvent lyssna på människor så kan BoldArc leverera interaktiva digitala upplevelser som löser verkliga problem vilket bygger trygghet, trovärdighet och värde!

Vi vet att rätt upplevelse på rätt plats är värd mer än tusen möten och är övertygade om att våra interaktiva digitala upplevelser kan skapa fler positiva möten och ökat engagemang!

Kontakta och följ oss på social media.

TILLSAMMANS SÅ KAN VI SKAPA OTROLIGA UPPLEVELSER!